#Sever 1#Sever 2
Tổ chức học nhóm cùng cô bạn thân mông căng mọng

Tổ chức học nhóm cùng cô bạn thân mông căng mọng

Nội dung phim

Người bạn thân đó là người mà mình thích nhất nhưng chưa từng có cơ hội để có thể được tiếp xúc và cũng như là làm được điều ấy với người con gái đó, nhưng sau cùng mình đã nhận ra được điều đó là mình có thể tổ chức lớp học nhóm để có thể có được người con gái này mà nhỉ, và nói chung là mình đã thích thì mình luôn luôn thực hiện điều ấy rồi, và khoảng thời gian sau đó là gì thì các bạn cũng biết rồi đấy mình đã có được em nó nhưng đó là điều mà mình luôn luôn muốn được thực hiện sau cùng nhiều những hoàn cảnh khác nữa đã được mình đưa đến cho các bạn thấy mình mất thời gian như nào

Diễn viên tham gia phim

N/A