#Sever 1#Sever 2
Tình chị em bao la như biển cả Thái Bình

Tình chị em bao la như biển cả Thái Bình

Nội dung phim

Cô và cậu em trai sống nương tựa vào nhau kể từ khi cha mẹ mất sớm. Chính vì vậy, cô vừa là chị, vừa là bạn, cũng vừa là cha mẹ nữa. Đôi lúc cô sẽ tâm sự với em trai, cũng đôi lúc quản nó thật là chặt. Bởi vì cô muốn cậu em nên người, không đi vào con đường sa ngã. Nhưng đời nào có theo ý cô muốn. Vì gia đình nghèo khó, em trai bắt đầu dấn thân vào vũng nước đục. Cô càng cản cấm, cậu em càng chẳng nghe theo. Cho đến một hôm, cô nhận được tin sét đánh ngang tai. Cậu em thế mà thua bạc phải nợ một số tiền khổng lồ. Cô lau nước mắt, bán nhà đi tìm cách bổ cứu. Nhưng nhà cô nhỏ thế, làm sao đủ tiền mà trả nợ…

Diễn viên tham gia phim

N/A